Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Рубрика - Інструкції та посібники

Аналітично-статистичний довідник за 2018 рік

Показання, принципи і порядок направлення хворих на туберкульоз на консультативний прийом і госпіталізацію в ЗОПТД

Консультативный прием

Показания

  1. Проведення диференційної діагностики туберкульозу з іншими захворюваннями, які по клінічній і рентгенологічній картині протікають подібно туберкульозу.
  2. Хворі із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу або з не ясною активністю.
  3. Хворі з районів області з вперше встановленим діагнозом туберкульозу, з рецидивами і загостренням туберкульозного процесу для підтвердження діагнозу та визначення місця стаціонарного лікування.
  4. Хворі що перебувають на обліку для контрольного обстеження і визначення подальшої лікувальної тактики.

Далее »

ТБ/ВИЧ: Клиническое руководство

  Второе издание
  Авторы: Всемирная организация здравоохранения
  Количество страниц: 226
  Дата публикации: 2006 г.
  Язык: русский
  ISBN: 9244546345
  Идентификационный номер ВОЗ: WHO/HTM/TB/2004.329

Резюме: Произошедшие с 1996 года события, в частности в области ТБ/ВИЧ, побудили ВОЗ к выпуску второго издания этого популярного руководства карманного формата для клинического ведения ТБ, особенно у пациентов с сопутствующей ВИЧ-инфекцией. Целью этого руководства, предназначаемого для загруженных работой клиницистов, является содействие по возможности наилучшему диагностированию и лечению этой болезни в странах с низким уровнем дохода, где наблюдаются высокая распространенность ТБ и ВИЧ-инфекции, большая загруженность врачей и ограниченная лабораторная поддержка. С учетом этих потребностей в руководстве приводятся последние научные данные о ТБ и ВИЧ в сочетании с советами, основанными на обширном опыте нескольких стран, наиболее охваченных этими болезнями.

Далее »

Особливості виявлення хворих на позалегеневий туберкульоз

До позалегеневого туберкульозу відносять всі випадки, крім туберкульозу легеневої паренхіми й бронхів. Туберкульоз плеври й внутрішньогрудних лімфатичних вузлів класифікують як позалегеневий. Відповідно до рекомендацій ВООЗ діагноз позалегеневого туберкульозу повинен грунтуватися або на позитивному результаті мікробіологічного дослідження діагностичного матеріалу (ексудату, біоптату тощо), або на анамнезі й очевидній клінічній картині активного позалегеневого туберкульозного процесу, що вимагає повного курсу протитуберкульозної терапії.

Далее »