Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Діагностіка

Показання, принципи і порядок направлення хворих на туберкульоз на консультативний прийом і госпіталізацію до фтизіопульмонологічного центру

Консультативний прийом 

Показання

1. Проведення диференційної діагностики туберкульозу з іншими захворюваннями, які за клінічною та  рентгенологічною картиною протікають подібно до туберкульозу.
2. Хворі із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу або з неясною активністю.
3. Хворі з районів області з вперше встановленим діагнозом туберкульозу, рецидивами і загостренням туберкульозного процесу для підтвердження діагнозу та визначення місця  лікування.

4. Хворі, що перебувають на обліку, для контрольного обстеження і визначення подальшої лікувальної тактики.

Принципи і порядок направлення на консультацію лікаря-фтизіатра 

1. Пацієнти  зі стаціонарних відділень   медичних закладів міста та області направляються безпосередньо на консультативний прийом за наявності показань після узгодження із завідувачем диспансерного відділення.

2. Пацієнти, які звернулися до сімейного лікаря і мають підозру  на туберкульоз направляються за електронним направленням сімейним лікарем, після попереднього обстеження, відповідно до Алгоритму, затвердженого на рівні області.
3. Питання щодо обстеження хворих, які перебувають на диспансерному обліку в туберкульозних закладах, вирішують районні фтизіатри.
4. Пацієнти з підозрою  на позалегеневі форми туберкульозу направляються на консультативний прийом за електронним направленням до вузьких спеціалістів Центру (ортопед-травматолог, офтальмолог, отоларинголог, дерматологовенеролог, невропатолог)  сімейними лікарями , а також поліклінік і стаціонарів загальної лікувальної мережі фахівцями відповідного профілю.

Необхідний мінімум обстеження перед консультацією фтизіатра

1. Скринінгове анкетування

2. Обстеження мокротиння чи іншого біологічного матеріалу на молекулярно-генетичній системі.
3. Результати рентгенографії, комп’ютерної томографії легень та інших органів (в залежності від локалізації процесу)  (рентгенівські знімки повинні бути на руках у хворого).
4. Проба Манту з 2ТЄ ППД(для дітей).
5. При наявності рідини в плевральній порожнині після проведення плевральної пункції з дослідженням плеврального випоту, включаючи цитологічне дослідження.
6. Хворі, що знаходяться на лікуванні або виписані з соматичних стаціонарів, повинні мати докладну виписку з історії хвороби з даними лабораторного і рентгенологічного обстеження в динаміці (рентгензнімки повинні бути на руках у хворого), а також дані про проведене лікування.
7. Хворі з позалегеневою локалізацією туберкульозу, крім спеціального рентгенологічного обстеження, повинні мати флюорографію легень.

Показання і порядок направлення на госпіталізацію до відділення регіонального фтизіопульмонологічного центру

 

Показання до госпіталізації пацієнтів із захворюванням на ТБП ( Наказ МОЗ України від 19.01.2023 №102)

1. Ускладнені форми ТБ, що потребують стаціонарного лікування: легенева кровотеча; кровохаркання; спонтанний пневмоторакс; емпієма плеври; інші ускладнення легеневого та/або позалегеневого ТБ, що потребують інтенсивного надання медичної допомоги та (або) постійного цілодобового медичного спостереження.

2. Тяжкий клінічний стан хворого1, зокрема: лихоманка, що супроводжується підйомами температури вище 38ᴼС, дихальна недостатність ІІ-ІІІ ступенів; серцева недостатність ІІІ-ІV функціональних класів; різке зниження ваги – кахексія (показник індексу маси тіла нижчий за 16).

3. Стан, пов’язаний із супутнім захворюванням, що виникло/загострилося на тлі ТБ, становить загрозу для життя та/або здоров’я пацієнта і не підлягає лікуванню в амбулаторних умовах.

4. Виражені побічні реакції на протитуберкульозні препарати, усунення яких неможливо в амбулаторних умовах, до моменту їх ліквідації. Тяжкі побічні реакції на лікування – до стабілізації стану.

5. Хірургічне лікування при неефективності консервативного лікування, строк госпіталізації не може перевищувати потребу в післяопераційному догляді.

6. Легеневий ТБ з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії, за неможливості забезпечити ефективне та безпечне лікування в амбулаторних умовах – на перші 2-3 тижні з моменту призначення ефективної схеми лікування, що підтверджується даними гТМЧ/фТМЧ МБТ.

7. Примусова госпіталізація хворих на заразні форми ТБ за рішенням суду відповідно до статті 11 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» як виняток у разі, якщо використані/вичерпані інші підходи для забезпечення безперервного лікування хворого.

Госпіталізація у відділення здійснюється за направленням лікаря-фтизіатра.

Хворі з позалегеневою локалізацією процесу госпіталізуються у відділення туберкульозу тільки після консультації вузьких фахівців Центру . У направленні, крім діагнозу, необхідно вказувати дані клініко-рентгенологічного, лабораторного обстеження з обов’язковим зазначенням даних попереднього лікування .
Переведення зі стаціонарів соматичного профілю здійснюється після консультації фтизіатра  за узгодженням із медичним директором або завідувачем відділення з наданням виписки про проведення лікування та даних радіологічного обстеження. У вечерній та нічний час переведення хворих у відділення зі стаціонарів загальної лікувальної мережі здійснюється за узгодженням з черговим лікарем Центру, з даних радіологічного обстеження та  з результатами  дослідження мокротиння(ін.) методом ПЛР.

Термінова (ургентна) госпіталізація у відділення лікарями невідкладної медичної допомоги здійснюється тільки тих осіб, що перебувають на обліку в протитуберкульозних закладах при виникненні у них невідкладних станів (легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс та інш.) Особи, що не перебувають на обліку, при подібних станах підлягають госпіталізації в стаціонари соматичного профілю.