Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Навчальний центр

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

10 січня 2008 р. м.Запоріжжя № № 03/7-Од

Про організацію Навчального центру
з додаткового підвищення професійної
освіти з туберкульозу

Відповідно до Закону України від 8 лютого 2007 року № 648-V «Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках», у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з туберкульозу в Запорізькій області, як і в цілому в Україні, зростанням захворюваності і смертності від нього, новими підходами в лікуванні і спостереженні за хворими на туберкульоз, на виконання п.п.5, 6, 7.6 наказу МОЗ України від 15.11.2005 № 610 «Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії» та з метою додаткового підвищення професійної майстерності фахівців протитуберкульозної служби та обізнаності спеціалістів закладів загальної лікувальної мережі щодо питань реалізації протитуберкульозних заходів,

НАКАЗУЄМО:

1. Створити при кафедрі фтизіатрії та пульмонології Запорізької медичної академії післядипломної освіти (далі ЗМАПО) на базі обласного протитуберкульозного клінічного диспансеру (далі ОПТКД) Навчальний центр з додаткового підвищення професійної освіти з туберкульозу фахівців протитуберкульозної служби та закладів загальної лікувальної мережі Запорізької області (далі Навчальний центр).

термін: з 11.01.2008р.

2. Затвердити Положення про Навчальний центр з додаткового підвищення професійної освіти з туберкульозу фахівців протитуберкульозної служби та закладів загальної лікувальної мережі Запорізької області (додається).

3. Фінансування Навчального центру проводити в межах затверджених кошторисами доходів та видатків, передбачених на утримання ЗМАПО та ОПТКД.

4. Забезпечити оснащення Навчального центру необхідним твердим та м’яким інвентарем, технічним обладнанням за рахунок ЗМАПО та ОПТКД .

5. Керівником Навчального центру призначити завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології ЗМАПО доцента Просвєтова Ю.В.

6. Заступником керівника Навчального центру призначити генерального директора КУ СТМО «Фтизіатрія» Ахтирського О. І .

7. Завідувачу кафедри фтизіатрії та пульмонології ЗМАПО доценту Просвєтову Ю.В. розробити календарний план та програму навчальних курсів Центру згідно з п.п.5,6 наказу МОЗ України від 15.11.2005 № 610 «Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії».

термін: до 01.02.2008р.

8. Даний наказ довести до відома всіх лікувально-профілактичних закладів області.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Бєляєву С.І., першого проректора ЗМАПО професора Шаповала С.Д.

Начальник управління Ректор академії   Н.Я. Мотовиця

чл.-кор. НАН України, доктор медичних наук, професор  О.С.Никоненко

«Затверджуємо»
наказом УОЗ облдержадміністрації
та ЗМАПО
від  2008р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ДОДАТКОВОГО ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ З ТУБЕРКУЛЬОЗУ ФАХІВЦІВ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ СЛУЖБИ ТА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ι. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Навчальний центр з додаткового підвищення професійної освіти з туберкульозу фахівців протитуберкульозної служби та закладів загальної лікувальної мережі створений при кафедрі фтизіатрії та пульмонології Запорізької медичної академії післядипломної освіти (далі ЗМАПО).

1.2 Розташовується Центр на базі обласного протитуберкульозного клінічного диспансеру (далі ОПТКД).

1.3 Діяльність Центру регламентується даним Положенням, Статутами ЗМАПО та ОПТКД, основним законодавством України про охорону здоров’я, наказами та вказівками вищестоящих органів охорони здоров’я.

1.4 Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів передбачених на утримання ЗМАПО та ОПТКД.

1.5 Діяльність Навчального центру спрямована на підвищення професійної освіти фахівців протитуберкульозної служби та закладів загальної лікувальної мережі з питань профілактики та лікування хворих на туберкульоз в межах нових директивних документів МОЗ України щодо сучасних стандартизованих методик діагностики та лікування туберкульозу.

1.6 Робота Центру проводиться згідно з річним планом, який затверджується керівництвом ЗМАПО за згодою із УОЗ облдержадміністрації.

1.7 До складу Навчального центру входять:

– керівник Центру – працівник кафедри фтизіатрії та пульмонології ЗМАПО;

– заступником керівника Центру може бути представник кафедри фтизіатрії та пульмонології ЗМАПО або представник СТМО «Фтизіатрія»;

– члени Центру – співробітники кафедри фтизіатрії та пульмонології ЗМАПО, лікарі-фтизіатри та фахівці-лаборанти ЗОПТКД. Кількість членів Центру залучається за потребою.

1.8 У разі потреби до роботи Центру можуть залучатися провідні фахівці у галузі фтизіатрії чи лабораторної справи іншого лікувального закладу або науково-дослідницького інституту (за згодою з його керівником).

1.9 Підвищення додаткової професійної освіти фахівців з вищою освітою здійснюється викладачами Навчального центру з числа фахівців ЗМАПО та ЗОПТКД, молодших медичних спеціалістів (лаборантів, фельдшерів, медичних сестер) – викладачами з числа фахівців ЗОПТКД.

1.10 Програма навчальних курсів (циклів і тренінгів) для фахівців загально-лікувальних та спеціалізованих закладів охорони здоров’я з питань реалізації протитуберкульозних заходів розроблена на підставі нормативно-правових документів (п.1.11) і затверджується управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та Запорізькою медичною академією післядипломної освіти.

1.11 У своїй роботі Навчальний центр керується Законом України від 8 лютого 2007 року № 648-V «Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках», наказами МОЗ України від 15.11.05 № 610 «Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії», від 24.05.06 № 318 «Про затвердження Протоколу по впровадженню ДОТС-стратегії в Україні», від 08.12.05 № 693 «Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення», від 09.06.06 №384 «Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз», від 09.06.06 № 385 «Про затвердження Інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз» та ін.

ΙΙ. ФУНКЦІЇ

2.1 Проведення додаткової професійної освіти (семінари, тренінги та ін.) для фахівців загально-лікувальних та спеціалізованих закладів охорони здоров’я з питань реалізації протитуберкульозних заходів у сфері нових сучасних стандартизованих методик діагностики та лікування туберкульозу. Після проведення навчальних циклів слухачам видається сертифікат.

2.2 Розробка учбових програм та методичних матеріалів з питань підготовки фахівців щодо проведення протитуберкульозних заходів.

2.3 Проведення санітарно-освітньої роботи серед населення з питань профілактики туберкульозу.

2.4 Співпраця з міжнародними та громадськими організаціями.

ΙΙΙ. ПРАВА

3.1 Навчальний центр має право вносити пропозиції щодо поліпшення організаційних питань з управління протитуберкульозної діяльності в області та підвищення якості надання медичної допомоги населенню.

3.2 Має право залучати до роботи провідних фахівців у галузі фтизіатрії чи лабораторної справи іншого лікувального закладу або науково-дослідницького інституту (за згодою з його керівником).

ΙV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1 Навчальний центр несе відповідальність за обґрунтованість та об’єктивність результатів своєї діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством України.