Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Кафедра фтизіатрії і пульмонології ЗГМУ

Кафедра фтизіатрії і пульмонології розміщена на базі Запорізького обласного протитуберкульозного клінічного диспансеру, для проведення навчальної, наукової та лікувальної роботи має 4 клінічні відділення (220 ліжок), 5 учбових кімнат і необхідні приміщення для лабораторій, викладацького і допоміжного персоналу.

Календарний план циклів інтернатури, спеціалізації, передатестаційних та тематичного удосконалення на 2008 рік.

На кафедрі працюють:

Шальмин Александр Самуилович

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Запорожского государственного медицинского университета.
Голова товариства пульмонологів Запорізької області.

Шевченко Радий Николаевич

Доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ

Растворов Александр Анатольевич

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Запорожского государственного медицинского университета.

Пухальская Наталья Станиславовна

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ.

Разнатовская Елена Николаевна

Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ, к.м.н. Автор і співавтор 25 наукових публікацій, 2 свідоцтв на патенти.

Історія кафедри фтизіатрії та пульмонології
Запорізького державного медичного університету

У 1967 році при кафедрі госпітальної терапії (зав. кафедрою – професор Б.М.Безбородько) було організовано курс туберкульозу. Викладачами курсу були кандидат медичних наук, доцент М.М.Грановський (завідувач) і О.К.Герман (асистент).

У 1967 році О.К.Герман захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему “Визначення активності процесу і скорочувальної здатності міокарду у хворих на туберкульоз легень”. Клінічною і учбовою базою курсу був Комунарський протитуберкульозний диспансер м. Запоріжжя, що мав у своїй структурі диспансерне і стаціонарне (70 ліжок) відділення. На клінічній базі курсу було організовано кабінет функціональної діагностики для вивчення стану дихальної і серцево-судинної систем і біохімічна лабораторія.

У 1969 році на посаду асистента курсу туберкульозу було обрано кандидата медичних наук Б.П. Лі, що працював торакальним хірургом в Запорізькому обласному протитуберкульозному диспансері. Б.П. Лі виконав кандидатську дисертацію “Віддалені результати хірургічного лікування деструктивних форм рецидивів туберкульозу легень” під керівництвом М.С. Пилипчика (м. Київ).

У 1969 році базами курсу туберкульозу стали 4-е терапевтичне і торакальне відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру. В цьому ж році після від’їзду із м. Запоріжжя доцента М.М.Грановського, на посаду завідуючого курсом туберкульозу був призначений кандидат медичних наук О.К.Герман, а в 1970 році він був обраний на цю посаду за конкурсом.

В 1972 році на посуду асистентів курсу туберкульозу за конкурсом були обрані практикуючі лікарі обласного протитуберкульозного диспансеру В.П.Бондаренко і Л.О.Коструб, а лікар-фтизіатр Вольнянського протитуберкульозного диспансеру Запорізької області Г.А.Білобоцький поступив до клінічної ординатури. Всі вони під керівництвом професора Б.Н.Безбородько почали виконувати дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

В 1974 році доцент О.К.Герман був призначений завідуючим самостійним курсом туберкульозу, а клінічний ординатор Г.А.Білобоцький здобув вчений ступень кандидата медичних наук. В 1974 році лікар Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру Ю.А.Сироватка закінчив клінічну ординатуру при кафедрі туберкульозу Запорізького інституту удосконалення лікарів, підготував дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук під керівництвом професора О.Г.Спесівцева та обран за конкурсом на посаду асистента курсу туберкульозу.

В 1976 році курс туберкульозу був реорганізован у кафедру туберкульозу, а доцент О.К. Герман був обраний за конкурсом на посаду завідуючого створеної кафедри.

В 1980 році в клінічну ординатуру при кафедрі поступив лікар В.Л.Логійко, яким була створена лабораторія мікроциркуляції. В 1982 році В.Л.Логійко закінчив клінічну ординатуру та за конкурсом був обраний на посаду асистента кафедри.

В 1982 році асистент кафедри туберкульозу В.П.Бондаренко захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук «діагностичне значення лактатдегідрогенази і малатдегідрогенази у хворих на активний туберкульоз легень».

За період з 1976 по 1984 роки співробітниками кафедри туберкульозу виконані 4 планові науково-дослідницькі роботи, присвячені вивченню стану еритрона, гліколитичних ферментів та їх ізоферментів і нуклеїнових кимлот у хворих на туберкульоз легень, імунологічного профілю хворих на рецидиви туберкульозу легень, впливу спосібу введення протитуберкульозних препаратів на формування розвитку залишкових змін після вилікування туберкульозу.

В 1984 році на посаду асистента кафедри за конкурсом був обраний кандидат медичних наук Ю.С.Солодовник, який закінчив та захистив дисертацію «Пострезекційна реактивація туберкульозу легень за даними повторної резекції» на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук в Центральному інституті туберкульозу (м. Москва).

В 1984 році завідуючий кафедрою доцент О.К. Герман за власним бажанням покидає посаду і за конкурсом обирається на посаду доцента кафедри, а асистент кафедри кандидат медичних наук Г.А.Білобоцький переходить на роботу практикуючого лікаря.

В 1984 році посаду завідуючого кафедрою тимчасово займає кандидат медичних наук Б.П.Лі. В 1985 році кандидат медичних наук Б.П.Лі був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри. В 1986 році за скороченням штатів пішли з колективу асистенти Л.О.Коструб та В.Л.Логійко, а асистент Ю.А.Сироватка захистив дисертацію «Ефективність спрямованих внутрішньобронхіальних введень протитуберкульозних препаратів в комплексній терапії хворих на деструктивний туберкульоз легень» на здобуття звання кандидата медичних наук.

В 1986 році на посаду завідуючого кафедри був обраний професор Р.М.Шевченко, який до цього працював керівником клінічного відділення Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології. У 1987-1989 рр. В клінічній ординатурі на кафедрі навчався С.Д.Ліхоліт, що нині працює головним лікарем міського протитуберкульозного диспансеру № 2. В 1989 році до клінічної ординатури поступив С.М.Куріло, який потім продовжив навчання в аспірантурі і під керівництвом професора Р.М.Шевченко виконав та захистив кандидатську дисертацію «Клініко-діагностичне значення бронхо-альвеолярного смиву при дисемінованих процесах у легенях». Зараз доктор медичних наук С.М.Куріло працює провідним науковим співробітником в Інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського АМН України. У 1990-1992 рр. в клінічній ординатурі навчався О.А.Растворов. За період роботи професора Р.М.Шевченка на посаді завідуюча кафедрою були виконані дві планові науково-дослідні роботи, присвячені впливу тютюнопаління на різні функціональні системи організму практично здорових курців, нових способів лікування деструктивних форм туберкульозу легень.

В 2001 році завідуючий кафедрою професора Р.М.Шевченко за власним бажанням покинув посаду керівника кафедри та був обраний за конкурсом на посаду професора кафедри. В цьому ж році на посаду завідуючого кафедри був обраний професор О.С.Шальмін, що раніше завідував кафедрою фтизіатрії і пульмонології Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 2001 року кафедра набула статусу кафедри фтизіатрії і пульмонології. В цей період поліпшилось матеріальне забезпечення кафедри сучасною дослідницькою апаратурою для вивчення стану функції зовнішнього дихання, легеневого кровообігу і серцево-судинної системи.

У 2001 році доцент Б.П.Лі, в 2002 році асистент Ю.А.Сироватка, а в 2006 році асистент Б.П.Бондаренко пішли кафедру в зв’язку з виходом на пенсію. В 2005 році закінчила клінічну ординатуру лікар Л.І.Отрокова, а в 2006 році – Н.А.Марченко та А.Ю.Євстафьєва. В 2005 році під керівництвом професора О.С.Шальміна закінчила аспірантуру Н.С.Пухальська та була обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри.

В 2005 році доцент кафедри О.К.Герман пішов з колективу на пенсію. В цьому ж році на посаду доцента кафедри за конкурсом був обраний асистент кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізької медичної академії післядипломної підготовки О.А.Растворов.

У 2005 році колектив кафедри завершив науково-дослідну роботу на тему: «Вивчення рецидивів туберкульозу легенів в умовах великого промислового міста в новій епідеміологічній ситуації» та у 2007 році запланував нову науково-дослідну роботу на тему: «Імуно-біохімічні особливості розповсюдженого та обмеженого туберкульозу легень у вперше діагностованих хворих».

В 2006 році під керівництвом професора О.С. Шальміна закінчила аспірантуру О.М.Разнатовська та була обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри.

В теперішній час на кафедрі працюють: професор О.С.Шальмін – завідувач кафедрою, професор кафедри Р.М.Шевченко, доцент кафедри О.А.Растворов, асистенти: кандидат медичних наук Ю.С. Солодовник, Н.С.Пухальська, О.М.Разнатовська, старший лаборант Т.А.Негрєєва, молодший лаборант О.М.Жос.