Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Пухальская Наталья Станиславовна

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ.

Магистратура по педиатрии на кафедре факультетской педиатрии ЗГМУ (1998-1999 гг.), аспирантура на кафедре фтизиатрии и пульмонологии (2002-2005 гг.), научно – педагогический стаж – с 12.2005 г. Имеет первую врачебную квалификационную категорию по фтизиатрии (аттестация в аттестационной комиссии при МОЗ Украины в 03.2007 г). Проходила курсы повышения квалификации для преподавателей ВУЗов при Киевском Национальном медицинском университете в 2006 г. В сентяюре 2007 г. защитила диссертационную работу на защиты научной степени кандидата медицинских наук.

Список опубликованных работ за 2005-2006 гг.:

1. Пухальська Н.С. Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих з рецидивами туберкульозу легень, ускладнених бронхіальною обструкцією // Запорожский медицицинский журнал – 2005. – №1.- С.36-39.

2. Пухальська Н.С. Клініко-функціональні особливості порушення функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень // Запорожский медицицинский журнал. – 2005. – №2. – С.74-79.

3. Шальмин А.С., Пухальская Н.С. Неиммунологические механизмы бронхообструктивного синдрома у больных с рецидивами туберкулеза легких // Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання: матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю – Київ, 2005. – С.247-253.

4. Разнатовська О.М., Пухальська Н.С., Растворов О.А. Стан процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на туберкульоз легень, ускладнений бронхообструктивним синдромом // Сучасні аспекти медицини і фармації: стаття на Всеукраїнську науково–практичну конференцію студентів і молодих вчених. – Запоріжжя, 2005. – С. 93-97.

5. Частота й особливості рецидивів туберкульозу легенів в умовах екологічного забруднення / О.С.Шальмін, О.І.Ахтирський, О.А.Растоворов, Р.М.Шевченко, О.К.Герман, Н.М.Швець, А.І.Пиріг, Ю.С.Солодовник, Н.С.Пухальська // Запорожский медицицинский журнал – 2006. – №3.- С.43-48.

6. Пат.7746 А Україна. МПК7 А61В5/00. Спосіб прогнозування перебігу туберкульозного процесу в легенях / Шальмін О.С., Солодовник Ю.С., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. (Україна). – № 20041008047; Заявлено 04.10.2004; Опубл.15.07.2005; Бюл. № 7. – С.5.18.

7. Пухальська Н.С. Порівняльна характеристика стану ФЗД у хворих з вперше діагностованим туберкульозом та його рецидивами // Актуальні проблеми сучасної медицини: тези доповідей 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Київ, 2005. – С.224

8. Пухальська Н.С. Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих з рецидивами туберкульозу легень, ускладнених бронхіальною обструкцією // Актуальні проблеми сучасної медицини: тези доповідей 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Київ, 2005. – С.224

9. Пухальська Н.С. Клініко – функціональні особливості порушення функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених . – Ужгород, 2005. – С.147-148.

10. Пухальская Н.С. Особенности вариабельности сердечного ритма у больных с разным типом течения туберкулезного процесса // Щорічні терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб: тези науково–практичної конференції. – Харків, 2005. – С.186.

11. Пухальська Н.С. Клініко – функціональні особливості порушення функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень та ефективність їх лікування // Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології: тези наукового симпозіуму. – Тернопіль, 2005.- С.41-42.

12. Система контроля уровня знаний и программированное обучение по фтизиатрии / А.С. Шальмин, А.А. Растворов, Р.Н. Шевченко, Ю.С. Солодовник, Н.С. Пухальская // Збірник наукових статей науково–практичної конференції “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики”.- Запоріжжя. – 2006 р.

13. Інформаційний лист № 162-2006 “Спосіб прогнозування перебігу туберкульозу легень” / Шальмін О.С., Солодовник Ю.С., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. – Київ. – 2006.

14. Н.С.Пухальська Стан слизової оболонки бронхів у хворих на рецидиви туберкульозу / Актуальні проблеми сучасної медицини: тези науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю. – Вінниця, 2007р.