Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Разнатовская Елена Николаевна

Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ, к.м.н. Автор і співавтор 25 наукових публікацій, 2 свідоцтв на патенти.

Клиническая ординатура на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ЗМАПО (2001-2003 гг.), аспирантура на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ (2003-2006 гг.), научно-педагогический стаж – с 12.2006 г. Имею вторую врачебную квалификационную категорию по фтизиатрии (аттестация в аттестационной комиссии при МОЗ Украины в 03.2007 г).

Список опубликованных работ за 2006-2008 гг.

1. Крикота О.М., Разнатовська О.М., Кошля О.В. Лікування ХОЗЛ із супутньою артеріальною гіпертензією: стандарти 2006 року / Збірник наукових праць “Актуальні питання медичної науки та практики”. – Запоріжжя (Випуск 70, книга 1). – 2006. – С. 139-144.

2. Разнатовська О.М. Особливості специфічного і неспецифічного ураження слизової оболонки бронхів у хворих на вперше діагностований туберкульоз із функціональними порушеннями зовнішнього дихання // Збірник наукових статей “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики”. – Вип. ХVІІ. – Запоріжжя: Видавн. ЗДМУ. – 2006. – С. 111-114.

3. Разнатовська О.М. Зміна вегетативної регуляції серцево-судинної системи під впливом бронхолітичної терапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушенням функції зовнішнього дихання // Запорож. мед. журн. – 2006. – №4. – С. 25-28.

4. Інформаційний лист № 162-2006 “Спосіб прогнозування перебігу туберкульозу легень” / Шальмін О.С., Солодовник Ю.С., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. – Київ. – 2006.

5. Стан слизової оболонки бронхів у хворих на рецидиви туберкульозу легень / Пухальська Н.С., Разнатовська О.М., Растворов О.А., Шальмін О.С. // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ЗМАПО. – Запоріжжя, 2007. – С. 57-65.

6. Зміни гемодинаміки під впливом бронхолітичної терапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушенням функції зовнішнього дихання / Разнатовська О.М., Пухальська Н.С., Растворов О.А., Шальмін О.С. // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ЗМАПО. – Запоріжжя, 2007. – С. 65-69.

7. Особенности лечения рецидивов туберкулеза легких в промышленном городе / Шальмін О.С., Шевченко Р.М., Солодовник Ю.С., Растворов О.А., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ЗМАПО. – Запоріжжя, 2007. – С. 99-106.

8. Особенности рецидивов туберкулеза легких в промышленном городе / Шальмін О.С., Растворов О.А., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ЗМАПО. – Запоріжжя, 2007. – С. 106-112.

9. Ефективність лікування хворих на рецидиви туберкульозу легень, що виникли в умовах екологічного забруднення / Шальмін О.С., Шевченко Р.М., Солодовник Ю.С., Растворов О.А., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. // Запор. мед. журн. – 2007. – №6. – С.88-94.

10. Особливості бронхіальної патології у хворих на туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання в залежності від типу специфічного процесу / Разнатовська О.М., Пухальська Н.С., Растворов О.А., Хлистун В.М. // Запор. мед. журн. – 2008. – №1. – С.30-31.

11. Первинні форми туберкульозу у дітей: особливості перебігу в сучасних умовах в Запорізькій області / Шальмін О.С., Шевченко Р.М., Резніченко Ю.Г., Разнатовська О.М., Бобровнічая Ю.М. // Здоровье ребенка.- Донецк.- 2008.- № 3 (12). – С. 29-31.

12. Розповсюдження туберкульозного процесу і стан системного імунітету / Шальмін О.С., Шевченко Р.М., Солодовник Ю.С., Растворов О.А., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. // Інфекційні хвороби. – 2008. – № 1. – С. 17-20.

13. Влияние метаболических препаратов на состояние вегетативной регуляции сердечной деятельности у больных с впервые выявленным туберкулезом легких / Шальмин О.С., Разнатовская Е.Н., Пухальская Н.С., Резниченко Ю.Г. // Коррекция метаболических нарушений при патологических состояниях: Научное изданиею – Запорожье: “Просвіта”, 2008. – 96 с. – С.73-80.

Резюме

Разнатовська Олена Миколаївна закінчила Запорізький державний медичний університет, медичний факультет у 2000 році.

З 2000 по 2001 рік проходила інтернатуру на базі Запорізького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру на кафедрі фтизіатрії та пульмонології Запорізького інституту удосконалення лікарів за фахом «фтизіатрія».

З 2001 по 2003 рік навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі фтизіатрії та пульмонології Запорізького інституту удосконалення лікарів за фахом «фтизіатрія».

З 09.2003 по 11.2003 рік – лікар-фтизіатр Запорізького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. З грудня 2003 року по грудень 2006 року навчалася в очній аспірантурі на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету, з грудня 2006 року – асистент цієї ж кафедри.

У січні 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Автор і співавтор 25 наукових публікацій, 2 свідоцтв на патенти: № 7746 від 15.07.2005 бюлетень №7 “Спосіб прогнозування перебігу туберкульозного процесу в легенях”, № 10608 від 15.11.2005 бюлетень №11 “Спосіб діагностики порушень бронхіальної прохідності”. В 2006 р. видано 1 інформаційний лист: “Спосіб прогнозування перебігу туберкульозу легень”.

Володію усіма сучасними методами діагностики та лікування неспецифічних захворювань легенів і туберкульозу.

Брала участь у роботі з’їздів, державних і обласних науково-практичних і навчально-методичних конференцій, симпозіумах.

Пройшла курси підвищення кваліфікації: передатестаційні з фтизіатрії (ЗМАПО, 2007). Маю другу лікарську кваліфікаційну категорію з фтизіатрії.