Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Центральна районна лікарня (міська районна лікарня або територіальне медичне об’єднання).

І. Поліклінічне відділення будь-якого профілю організовує і проводить протитуберкульозні заходи:

1. Організовує профілактичні огляди (туберкулінодіагностика, флюорографія, мазок мокротиння) населення на туберкульоз.

2. Рентгенологічне відділення (кабінет) веде картотечний або комп’ютерний облік населення району, яке підлягає флюорографічному обстеженню, та організовує його обстеження.

3. Забезпечує взяття мазка мокротиння у хворих, які кашляють протягом 3 тиж і більше, з патологією, виявленою за результатами флюорографії.

4. Направляє до фтизіатра хворих на туберкульоз і з підозрою на цю недугу.

5. Проводить контрольовану амбулаторну антимікобактеріальну терапію (хіміопрофілактику, протирецидивне лікування) за призначенням фтизіатра.

6. Проводить лікарські конференції щодо випадків несвоєчасного виявлення туберкульозу та смерті від нього.

7. Проводить санітарно-освітню роботу щодо туберкульозу.

II. Стаціонарне відділення будь-якого профілю здійснює заходи щодо діагностики, лікування і профілактики туберкульозу серед своїх хворих.

1. Всім стаціонарним хворим проводять рентгенофлюорографічне дослідження, а за наявності легеневих симптомів і кашлю протягом 3 тиж і більше — бактеріоскопію мокротиння на наявність мікобактерій туберкульозу.

2. У разі підозри на туберкульоз хворих вчасно консультують у фтизіатра.

3. Хворим з посттуберкульозними змінами в легенях та із захворюваннями, які знижують опірність організму, проводять протирецидивне лікування, особам, що контактують із хворими на туберкульоз, — хіміопрофілактику.

4. Якщо госпіталізований у відділення хворий не завершив основний курс хіміотерапії, протирецидивне лікування чи хіміопрофілактику, то їх продовжують у відділенні.

ІІІ. Санітарно-епідеміологічна станція здійснює керівництво і контроль за протитуберкульозними заходами, в тому числі через міжвідомчу протитуберкульозну комісію.

1. Разом з фахівцями районних лікарень складає плани туберкулінодіаг-

ностики, вакцинації та ревакцинації БЦЖ, рентгенофлюорографічних досліджень населення і контролює вчасне і належне їх виконання.

2. Забезпечує лікувально-профілактичні заклади вакциною БЦЖ і туберкуліном.

3. Веде облік хворих на заразні форми туберкульозу згідно з екстреними повідомленнями і проводить разом із фтизіатром обстеження і оздоровчі заходи в осередках туберкульозної інфекції, поточну і заключну дезінфекцію, хіміопрофілактику, бере участь у поліпшенні житлових умов.

4. Контролює дотримання санітарно-протиепідемічних, в тому числі протитуберкульозних, заходів у всіх лікувально-профілактичних та інших закладах, установах, організаціях.

5. Разом з ветеринарною та протитуберкульозною службами складає план протитуберкульозних заходів серед тварин.

6. Аналізує епідеміологічну ситуацію з туберкульозу і розробляє заходи щодо її поліпшення.

IV. Сільська дільнична лікарня, лікарська амбулаторія безпосередньо здійснюють протитуберкульозні заходи (профілактику, виявлення, діагностику туберкульозу) на своїй дільниці, в тому числі шляхом організації цих заходів на ФАП та фельдшерських пунктах (ФП).

1. Планує і бере участь у проведенні бригадної туберкулінодіагностики, вакцинації та ревакцинації БЦЖ, флюорографії, бактеріоскопії мазка мокротиння.

2. Дообстежує хворих із сумнівним діагнозом і направляє їх на консультацію до фтизіатра.

3. Підвищує рівень знань середніх медичних працівників, ФАП, ФП і населення дільниці.

V. Фельдшерсько-акушерський пункт, фельдшерський пункт відповідають за повноту і своєчасність проведення протитуберкульозних заходів.

1. Складає і реалізує комплексні плани боротьби з туберкульозом.

2. Веде картотеку хворих на туберкульоз і осіб, які підлягають туберкулінодіагностиці та флюорографії.

3. Усіх осіб із легеневими симптомами та тих, що кашляють протягом 3 тиж і більше, направляє в дільничну лікарню, лікарську амбулаторію або центральну районну лікарню на мікроскопію мокротиння, інколи самостійно здійснює трьохразовий забір мокротиння, зберігає його у спеціальному холодильнику та транспортує у найближчу клінічну лабораторію для мікроскопії за Цілем—Нільсеном.

4. Бере участь у бригадній туберкулінодіагностиці та ревакцинації БЦЖ дітей.

5. Усіх підозрілих на туберкульоз направляє до фтизіатра.

6. За призначенням лікаря здійснює амбулаторне доліковування хворих, протирецидивне лікування та хіміопрофілактику, заходи в осередках туберкульозної інфекції разом з фтизіатром та епідеміологом.

7. Проводить санітарно-освітню роботу.

8. Проводить протитуберкульозні заходи разом із сільськогосподарськими підприємствами, що розташовані на території обслуговування.

9. Бере участь у підготовці проектів рішень сільських та селищних рад з питань комплексної протитуберкульозної роботи, здійснює контроль за їх виконанням.