Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Шальмин Александр Самуилович

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Запорожского государственного медицинского университета.

Голова товариства пульмонологів Запорізької області.

1966 р. поступив на лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту, який закінчив у 1972 р. Після закінчення інституту був направлений на роботу в протитуберкульозний санаторій “Веселянка” в якості лікаря-фтизіатра, де працював з 08.1972 р. по 11. 1972 р. та був призваний до лав Радянської армії. З 11. 1972 р. по 11. 1973 р. знаходився на службі в армії.

З 11. 1973 р. по 05.1983 р. працював лікарем-фтизіатром в хірургічному відділенні Запорізького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, де одночасно займав посаду завідувача ендоскопічним кабінетом.

В 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Клиническое значение остаточных изменений в бронхах после излеченного туберкулёза лёгких”. З 06. 1983 р. по 09.1993 р. працював асистентом кафедри фтизіатрії та пульмонології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів. З 09. 1993 р. по 12. 2001 р. займав посаду завідувача цією кафедрою. В 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з фаху фтизіатрія на тему: “Диагностика и лечение бронхообструктивного синдрома и поражения бронхов у больных впервые выявленным деструктивным туберкулёзом лёгких”. В цьому ж році Атестаційною колегією МОЗ присвоєно звання доцента, а в 1995 р. – звання професора. З 12. 2001 р. по теперішній час завідувач кафедрою фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету.

Голова товариства пульмонологів Запорізької області.

Вищу кваліфікаційна категорія по спеціальності “фтизіатрія” була присвоєна у 1989 р. (остання атестація у 2001 р.); вищу кваліфікаційна категорія по спеціальності “ендоскопія” була присвоєна у 1993 р. (остання атестація у 2003 р.). Володію усіма сучасними методами діагностики та лікування неспецифічних захворювань легенів і туберкульозу, а також ендоскопічного обстеження та лікування хворих.

Автор і співавтор 112 наукових робот, з них 42 статті (38 – у виданнях реєстру ВАК України), 3 учбових посібника, 2 довідника, 10 тез доповідей на науково-практичних конференціях, 24 методичнх рекомендацій, на основі проведених науково-практичних розробок затверджені 26 раціоналізаторські пропозиції, маю 3 патенти та 3 авторських свідоцтва.

Контактний телефон: 8 (0612) 35-65-44 – кафедра фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ;

E-mail: otb@med.zp.ua – обласний протитуберкульозний клінічний диспансер, кафедра фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ (для Шальміна О.С.).