Головна сторінка Контакти Новини
Про центр Туберкульоз Звітні дані Державні закупівлі Платні послуги ТБ/ВІЛ

Історія кафедри фтизіатрії та пульмонології ЗМАПО

Кафедра фтизіатрії в Одеському інституті удосконалення лікарів ім.М.Горького була створена у 1931 р. на клінічній базі Одеського науково-дослідного інституту туберкульозу ім.Іванова.

Першим завідувачем кафедри став професор ВАЙНЕР СОЛОМОН НАУМОВИЧ – високоерудований клініцист свого часу.

З 1947 р., після смерті проф.Вайнера С.Н., кафедру очолив доцент РОЗЕНБЛІТ ЯКІВ ІЗРАЙЛЕВИЧ, засновник та директор Одеського НДІ туберкульозу.

В житті кафедри, як і всього інституту, виділяються 2 періоди, більш короткий – одеський, який переривався на 4 роки Великою Вітчизняною війною, і Запорізький, який налічує більш ніж 50 років.

У вересні 1955 р. кафедра в повному складі переїхала разом з курсантами, які на той час знаходились на циклі удосконалення, з Одеси до Запорожжя. На нове місце прибули завідувач кафедрою доцент Розенбліт Я.І., асистенти – к.м.н. Спесівцев О.Г. та Телкова Г.В. Вже в Запоріжжі була запрошена на посаду асистента Соболевська Л.І, а пізніше – Жук Г.П., яка закінчила аспірантуру в Київському НДІ туберкульозу ім. Ф.Г.Яновського.

В 1957 р. після від’їзду завідувача кафедрою доцента Розенбліта Я.І., кафедру очолив СПЕСІВЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ, який прийшов до фтизіатрії після звільнення з Діючої Армії. В 1955 р. ним була захищена кандидатська дисертація. В 1958 році йому було присвоєно звання доцента, а в 1970 р. після захисту докторської дисертації – звання професора. В 1992 р. проф.О.Г.Спесівцев переведений на посаду професора-консультанта, а кафедру очолив колишній аспірант, який захистив кандидатську, а згодом докторську дисертації, став доцентом, професором – ШАЛЬМІН ОЛЕКСАНДР САМУЇЛОВИЧ. За керівництво проф.Шальміна О.С. діапазон кафедри значно розширився і вона набула статусу кафедри фтизіатрії та пульмонології.

З 2001 року, після переходу проф.Шальміна О.С. на роботу у Запорізький мед. університет, кафедру очолив доцент ПРОСВЄТОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, який обіймає також посаду декана терапевтичного факультету.

Наукові інтереси кафедри завжди були різноплановими з акцентом на проблемах діагностики та лікування туберкульозу, бронхіальної патології, про що свідчать виконані на кафедрі та захищені дисертаційні роботи. Вони відзеркалюють загальну тенденцію розвитку фтизіатрії в доабактеріальний період та в еру антибіотиків.

Під керівництвом проф.О.Г.Спесівцева було захищено 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій.

Науковці кафедри завжди залучали до наукової роботи курсантів, які ставали клінічними ординаторами, аспирантами, а деякі з них асистентами, доцентами, професорами. Викладачами ВУЗів стали колишні курсанти – доценти О. К. Герман, С. В. Панаітова, асистентами, кандидати медичних наук. Л. І. Соболевська, Б. П. Лі, Л. М. Дереза, Ю. А. Сироватка, В. П. Бондаренко, В.І. Чижова. Колишній курсант О. С. Шальмін навчався в аспірантрі, став кандидатом, потім доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри. Зараз він очолює кафедру фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету. Курсант Ю. В. Просвєтов, згодом аспірант, став доцентом, завідувачем кафедри фтизіатрії і пульмонології ЗМАПО, деканом терапевтичного факультету. Доцент кафедри к. мед. н. П. В. Басов та асистенти кафедри к. мед. н. Н. О. Скороходова та А. Ю. Гусарова також є вихованцями кафедри. Учнем кафедри є також колишній курсант генеральний директор Запорізького обласного ТМО “Фтизіатрія” кандидат медичних наук доцент О. І. Ахтирський

За час перебування інститута в м.Запоріжжі на кафедрі навчалось більш ніж 20 клінічних ордінаторів, магістр, 7 аспірантів.

Провідною в діяльності кафедри є підготовка та перепідготовка лікарів з фтізіатрії, дитячої фтизіатрії та пульмонології. Кафедра має широкі можливості по проведенню навчання. Вона оснащена телевізором з відеомагнітофоном, мультимедійною апаратурою, кодоскопом, діапроектором, таблицями, муляжами та морфологічними препаратами. Кафедра має комп’ютерний клас.

Клінічною базою кафедри зараз є Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер (3 терапевтичні відділення на 140 ліжок та відділення анестизіології і інтенсивної терапії), 9-а лікарня м. Запоріжжя (пульмонологічне відділення на 50 ліжок) та протитуберкульозний диспансер №2 м. Запоріжжя (диспансерне відділення та денний стаціонар). На головній базі кафедра має 3 учбові кімнати, аудіторію на 35 місць, кабінет завідувача, ординаторську, лабораторію. Крім того, одна учбова кімната розташована в пульмонологічному відділенні 9-ї міської лікарні.

Педагогічна робота кафедри здійснювалась та здійснюється з курсантами основних та суміжних циклів – терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів. В останні роки на базі кафедри навчаються лікарі-інтерни. За період Радянського Союзу на циклах навчались лікарі-фтизіатри як України, так і інших регіонів Союзу, включаючи такі віддалені, як Камчатка, Чукотка, Сахалін, Середня Азія та інші. З отриманням Україною незалежності підготовка лікарів обмежена лише нашою державою. У зв’язку із зростанням в останні роки захворюванності на легеневу патологію в Україні і Запорізькому регіоні зокрема, кафедра розширила свою тематику в цьому напрямку і стала готувати лікарів-пульмонологів, дитячих фтизіатрів. З 1994 р. кафедра має назву- кафедра фтизіатрії і пульмонології.

Поряд з педагогічною та нуковою діяльністю кафедра приймала активну участь спільно з закладамти охорони здоров’я в питаннях організації боротьби з туберкульозом.

Науковці кафедри приймали участь у роботі всіх Всесоюзних і Українських з’їздах фтизіатрів. Тісна співпраця кафедри була і залишається зараз з Національним інститутом фтизіатрії і пульмонології ім Ф. Г. Яновського АМН України (м.Київ). Кафедра академії разом з Асоціацією фтизіатрів та пульмонологів області, облтубдиспансером приймала безпосередню участь в підготовці та виданню 9 збірників статей і доповідей науково-практичних конференцій фтизіатрів та пульмонологів. За останні 5 років співробітниками кафедри надруковано більш ніж 120 наукових робіт у різних виданнях України, запропоновано 15 методичних рекомендацій, видано 9 підручників та посібників з фтизіатрії та пульмонології.

Багато років головою обласного наукового товариства фтизіатрів був професор О. Г. Спесівцев, який вніс значний внесок в справу перманентного навчання фтизіатрів, терапевтів та педіатрів області в справі профілактики, раннього та своєчасного виявлення туберкульозу. І зараз співробітники кафедри виступають з актуальних питань фтизіатрії і пульмоноглогії на засіданнях Асоціації, науково-практичних конференціях фтизиатрів і пульмонологів області. Завідувач кафедри Ю. В. ПРОСВЄТОВ є віце-президентом обласної Асоціації фтизиатрів і пульмонологів, членом правління обласної Асоціації терапевтів. Членом правління обласної Асоціації терапевтів є також доцент кафедри В. Т. ОВЧАРЕНКО. Доцент О. І. АХТИРСЬКИЙ – віце-президентом обласної Асоціації фтизиатрів і пульмонологів, обласний позаштатний фтизіатр області.

Викладацький склад кафедри зараз наступний: Просвєтов Ю.В. – завідувач кафедрою, доцент, к.м.н.; Овчаренко В.Т. – доцент, к.м.н.; Басов П.В. – доцент, к.м.н.; Ахтирський О.І. – доцент, к.м.н., генеральний директор Запорізького обласного ТМО “Фтизіатрія”; Скороходова Н.О. – асистент, к.м.н.; Гусарова А.Ю. – асистент, к.м.н.

На кафедрі навчається клінічних ординаторів з Лівану – Аббас Тахан.

Кафедра і в подальшому буде нарощувати свій науковий потенціал та розширювати можливості підготовки та перепідготовки фахівців. Для цього у кафедри з її більш ніж 75-річними традиціями є як можливості та бажання, так і замовлення з боку органів практичної медицини.